Cha Cha Cha
       Müzik 4/4 tür. Bu, 4 tane vuruşun eşit aralıklara dizildiği anlamına gelir. 4 tane vuruş,
       1 bar eder. • Barın birinci vuruşunda müzikal bir aksan vardır
.      Bu aksan aynı zamanda müzikteki vurguyu da betimler.
       • Dansa genelde cha cha cha ritmiyle başlanması tavsiye edilir. (4 & 1)
       • Chasse’nin ilk iki vuruşu, yarım vuruş değerindedir. 4. vuruş iki eşit parçaya bölünmesiyle oluşur
.       Chasse’nin son adımı da 1 tam vuruş değerindedir. Bu vuruş/ adım aynı zamanda barın başlangıç
        vuruşudur.
       Sayım  şekli gibidir:

      adım atarken, yere ilk önce ayağın parmak kısmı değer.
      Topuk, tüm ağırlık aktarılmadan hemen önce basılır ve vücudun ağırlığını taşıyan ayak
       gergin bir şekilde tutulur.
      Ayak hareketi pençe + tabandır. (Ball+flat)
      •  İleri ve geri chasse yaparken lock action kullanılır
      Genelde bu pozisyona Latin cross denir
.     İleri ve geri cha cha cha yaparken ikinci adımda her ne kadar dizler bükülse de
      bounce ya da vücudun yüksekliğinde bir değişme olmamalıdır.

     • Dizlerin bükülmesinden kaynaklanan seviye farkı, kalçanın salınışıyla önlenir.
     • İleri cha cha cha yaparken gidilen yön biraz çapraz olmalıdır.
     Bunun nedeni, arkadaki ayağın ileri gidebilmesi için boşluk bırakmaktır.
     • Rondo chasse yapılırken hareket daha yumuşak gelir fakat hip twist chasse
     yapılırken daha keskin bir poz kullanılır.
     • Cha cha cha dansında kullanılan 10 çeşit chasse vardır. Rondo chasse,
     Hip twist chasse, forward chasse, backward chasse, slip chasse, compact chasse, running chasse
,    runaway chasse, twist chasse, side chasse.

   RUMBA

    • Rumba dansının müziği 4/4 tür. Dansa 4 vuruşla beraber adım atılarak başlanır.
    • Rumbada adım atamak yarım vuruştur. Diğer yarım vuruşta da vücudun ağırlığı aktarılır.
      Böylelikle rumbada sayış şekli şöyle olur.

      • Rumbada cucarachas figürü yapıldığında –ki bunu genelde erkek yapar – sabit ayağın topuğu yerden kalkmaz.
      Eğer cucarachas ileri yapıldığında ise bu kural geçerli değildir.
       Bu durumda ayak hareketleri pençe+taban olur. (ball+flat)
      • İleri cucarachas yapıldığında ilk adım checked forward walk olur.
      • Rumba dansında uygulanan figürler genellikle yürümelerden oluşur. Bu yüzden hakemlerin rumba
       dansını   değerlendirirken bunu dikkate alması gerekir.
       • Rumba dansında yürümeler, vücut ağırlığı önde iken, ve denge ayak pençesi üzerinde iken, dengesini kaybedip
       adım atma     ihtiyacı hissettiğinde yapılmalıdır.
     • Boştaki ayak için, dışa dönük ayak ile uzatılmış ayak arasında kesin bir fark vardır. Dışa dönük ayak
      görüldüğünde kalçaya      oturulmuş demektir.
      Bu da vücudun alması gereken şekli almadığı gösterir. Sadece delayed walk yapılan bazı figürlerde buna izin verilir
.      Ör.          Alemana gibi.
      Uzatılmış ayak daha doğru bir vücut tutuşu veya pozisyonu sağlar.
     • Vücudu taşıyan bacak gergin ve dik tutulur. Boştaki bacak ise yine gergin ve dik tutulur fakat sabit bacağa
     göre daha    rahat         bir konumdadır. Boştaki ayak düz dururken sabit bacağın ayağı biraz dışa dönük olur.
     Geriye yürümelerde ise önce ayağın pençe kısmı yere değer. Sonra tüm ağırlık aktarılmaya başlanır.
      Bu işlem yapılırken   
     ekstra bir hareket yapılmaz.
     Doğal olarak ağırlık aktarımı sırasında hareket eder.
      • Kalça iki türde hareket yapar. a- ağırlık aktarımında kalça daire çizer. (Swivel) b- twist hareketi ile kalça
         hareket için güç t      toplar

Müzik ve Ritim

          Rumbanın temposu dakikada 26–27 bar olan yavaş bir ritimdir.
          Geleneksel Rumba, belki de güftenin havasını yansıtabilmek için dakikada
           23–24 bar olan bir hızda çalınır. 4/4 olan zaman cetveli her "bar"ın dört adet eşit ağırlıklı vuruşa
         sahip olduğunu gösterir. Latin perküsyonistin vurgulayacağı dördüncü vuruştur.


Rumba Notları

                  Karakter: Erotik, Bedensel ve Tutkusal, Alaycı
                  Hareketler: Ağırlık, Kesin akıcı ve sert yürüyüşler, Kalça hareketleri
                  Bar/dakika:27 bar.
                 Zamanlama: 4/4
                 Yükselip alçalma: Yok

SAMBA

              • Samba dansının en önemli özelliklerinden birisi bounce action.
•            Bounce yani yaylanma sadece ayak bileği, diz eklemi ve kalçadan yapılır
.            Bu durumda hakemlerin dikkat etmesi  
            gereken bir durum sporcuların yaylanmayı üst vücutlarıyla yapıp yapmadığıdır.
           • Genelde görülen yanlışlardan biri de kol,
          omuz ve üst gövdenin bounce ya da yaylanmaya katılmasıdır.
           • Müzik 2/4 tür. Bu, bir barda 2 eşit vuruşun olduğu anlamına gelir.
 
              Sambada değişik sayım şekilleri vardır. Genelde yapılan figüre sayım şekli değişir.
             Hakemlerin, bu konuda hangi sayışın yapıldığının bilmeleri için bazı püf noktalar mevcuttur.
             • Eğer bir figür bounce action yani yaylanma içeriyorsa o zaman sayım şekli 1 & 2 olur.
              Eğer bounce ile beraber adım da atılıyorsa o zaman sayım şekli 1 & a 2 olur.
            • Hiç bounce action kullanılmamışsa, o zaman sayım şekli “yavaş hızlı hızlı” yada “hızlı hızlı yavaş” olur
            Bazen de sayım şekli “ yavaş hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı” olur.

            • Samba dansı aynı zamanda progressive yani belli bir yönde sürekli hareket eden bir dans şeklidir.

Müzik ve Ritim

               Samba 1, a 2, 3, a 4 ritmi ile dans edilir. Burada "a" terimi bir vuruşun dörtte biridir.
                Dans ederken 2 vuruşuna gelmeden once çeyrek vuruşta adım alınır.

Samba Notları
           Karakter: Canlı, Eğlenceli
           Hareketler: Zik zak hareketleri, Yerinde veya hareketli figürler, Ağırlık, Ani hareketler, Bel esnekliği
            Bar/dakika:50 bar.
            Zamanlama: 2/4
             Yükselip alçalma: Sambaya özel zıplama hareketi

PASO DOBLE

        • Bu dansta müzik 2/4 tür. Müzikiğin birinci vuruşunda bir aksan veya vurgu vardır.
        • Dansa başlamak için, barın birinci vuruşunda adım atılmalıdır.
       • Bütün danslardan farklı olarak paso doblede kalça hareketleri yoktur.
        Bu özellikle dansın karakterinden kaynaklanır.
       • Paso doble de sayış şekli 1.2 1.2 1.2 1.2 şeklindedir. Fakat bazı figürlerde çok adım kullanıldığından
,      figürleri 4’erli ve 8’erli guruplar halinde saymak daha kolay olur.
       Böylece figüre göre sayım şekli 1 2 3 4 veya 1 2 3 4 5 6 7 8 şeklinde olur.
•       Bu dansta hakemlerin dikkat etmesi gereken önemli bir olay,
      dansçıların dans esnasında konuşup bağırmalarıdır
.     Ya da bazen anlamsız sesler çıkararak dansı pekiştirmeye çalışırlar.
      Bu noktada hakemlerin bu tür davranışlara oy vermemesi daha uygun olur.
     • Paso Doblede dikkat edilmesi gereken başka bir durum ise erkeğin yönlendirmesiyle ilgilidir.
      Üst gövdede herhangi bir mücadele görülürse bu durum bize yönlendirmede
       problemlerin olduğunu gösterir.
    • Paso Doblede akrobasi türünde hareketlerin kullanıldığı çok sıkça görülür. Bu tür hareketlerin diğer
      sporcuları         yaralayabileceğinden genelde yarışmalarda yasaklanmıştır.
      Fakat buna rağmen hakemlerin gözüne girmeye çalışan sporcular bu tür atlama ve zıplama hareketlerini
      koreografilerinde koyuyorlar. Hakemlerin bu konuda yanılgıya düşmemeleri gerekir
     • Paso Doblenin vücut tutuşu ve duruş pozisyonu diğer danslardan biraz farklıdır.
     Kalça biraz öne doğru kasılır. Vücut ağırlığı genelde ayakların pençe kısmında toplanır ve denge oradan
      sağlanır.
•    Dizler rumba ve cha cha cha danslarında olduğu gibi geriye doğru kilitlenmez.
     Sadece Spanish Line hareketinde diz geriye doğru kilitlenir.


Müzik ve Ritim

         Paso Doble`nin müziği ilk defa dans eden birinin kolayca takip edebileceği
         1–2–1–2 marş ritmindedir. Adımlar arasında çok az ritim değişiklikleri vardır ve

          herkes bu danstan zevk alabilir.
          Dansın temposu biraz hızlı olmasına rağmen zor değildir ve dakikada 60 barı geçmez.

Paso Doble Notları

         Karakter: Gurur ve Ağırbaşlılık, İspanya ve Flamenko esintileri, Marş ritmi
         Hareketler: Vücut gergin, Pelerin hareketleri, Yuvarlak hareketler, Sert yürüyüşler.
          Bar/dakika:27 bar.
          Zamanlama: 2/4
          Yükselip alçalma: Bazı figürlerde


JİVE

            • Müzik 4/4 tür.
             • Müziğin 2. ve 4. vuruşunda bir aksan vardır.Jive dansında iki farklı temel adım kavramı vardır
       . Birincisi 1 ½ bardan oluşan temel adımdır ve sayış şekli 1 2 3ve4 5ve6 biçimindedir.
       • İkincisi ise 1 bardan oluşur ve sayım şekli 1 2 3ve4 şeklindedir.
       • 1 ½ bardan oluşan temel adımın sayış şekli ve vuruş değeri tablodaki gibidir.

•         1 bardan oluşan temel adım sayım şekli ve vuruş değeri aşağıdaki tabloda

          gösterilmiştir.

              •Jive dansında kullanılan figürler bu temel baz alınarak oluşturulmuştur.
          Bazı figürler 1 ½ bardan oluşur bazıları
           ise 1        bardan oluşur.
      • Jive dansında genelde temel adım yerine kick (tekmeler) kullanılır. Bu durumda yapılan
          figürlerde rock’n roll ve lindy hop
         t arzı görülebilir.
         Fakat bu sadece belirli figürlerin anlatımını kuvvetlendirmek üzere yapılabilir.
        • Jiv e dansı sambayla bazı benzerlikler gösterir. Örneğin bounce action yada yaylanma her iki dansta vardır.


Jive Notları

                Karakter: Ritmik, küçük tekme ve fiskeler
               Hareketler: Ani hareketler, kesin ve direk kol ve bacak hareketleri
               Bar/dakika:44 bar
               Zamanlama: 4/4

MODERN DANS

            20. yüzyılın başlarında balenin değişmez kurallarına tepki olarak gelişen bir dans türüdür..
             Bu dans, hemen her tür müziğe uydurulabilir. Yeni hareket stilleri yaratmak için diğer dans
        hareketleriyle    birleştirilebilir.        Modern dansta amaç, vücudün doğal duruşundan yararlanmaktır.

         Modern dans 2. Dünya savaşının başlarından itibaren yapılmaya başlanmıştır
         .O zamanlar sadece bir dans türü olarak görülen modern dans şimdi dinlendiricidir ve
         her müzik türüne ayak uydurabilir.

HİPHOP DANS

                      Birkaç siyah Amerikalının ısınmak için yaktıkları varillerin etrafında atışma şeklinde birbirlerine
        söyledikleri şarkılar, kısa sürede saklandıkları ara sokaklardan çıkıp, caddelere,
        meydanlara, oradan da başka şehirlere taşındı.

          Zamanla Amerika`nın en etkili, en yaygın, en baskın müziği ve kültürü oldu.
          Öyle ki, Amerika`nın en çok satan müzik dergisi Billboard`un 11 Ekim 2003 sayısında
`         En çok dinlenilen 10 şarkı` sıralamasındaki 10 şarkının hepsi de HipHop türündeydi.
         Amerika tarihinde ilk defa 10 siyah şarkıcıyla oluşan bu liste
,        bir zamanlar kapılarını rap müziğe kapayan radyoların artık HipHop akımına teslim olduğunu kanıtlıyordu.

       HipHop`un en önemli özelliği, sadece bir iki yıldız şarkıcının borusunu öttürdüğü bir alan olmayıp,

        çok sayıda siyah gence yükselme olanağı sağlayan bir platforma dönüşmesi. Bunun başlıca nedeni de,
        HipHop`un ilk           günlerinden beri yalnızca bir müzik türü olarak değil,
       bir kültür akımı olarak gelişmiş olması. Üstelik siyahların yarattığı ve bugün sadece Amerika`da 45 milyon kişiye hitap eden bu müziğin dinleyicilerinin yüzde 80`i beyaz.