ARTİSTİK CİMNASTİK
Artistik cimnastik tamamen akrobatik hareketlerin yapıldığı bir spor branşıdır. Uzun boylu sporcuların yapması ve başarılı olması çok zordur. Bu yüzden antrenörler ailelerin fiziksel durumuna bakarak kısa boylu olacak çocukları seçmeye özen gösterirlerdi.
Erkek Cimnastikçiler altı çeşit alet kullanır.

OLIMPIK SIRALAMADA
1 Yer
2- Kulplu beygir
3- Halka
4- Atlama masası
5- Paralel
6- Barfiks

Bunlar;

1.YER
Yer: 12X12 Ölçülerde öne,geri,yana vb akrobatik elementler yapılır.
2. KULPLU BEYGİR
Sabit ayaklar ve zincir yardımıyla yere sıkıca tutturulmuş, deriyle kaplı bir alettir . Ortasında birbirinden 41-44 cm uzaklıkta paralel iki kulp bulunur. Sporcu, aletin kulplarını ve iki ucunu kullanarak hem denge , hem de güç gerektiren vücut ve bacak hareketleri yapar. Bu hareketleri yaparken, yönünü ve kulpu tutuş biçimini sürekli olarak değiştirir ve bir hareketten öbürüne ara vermeden geçer.
3. HALKA
Yukarıdan sarkan tellere asılı iki halkadan oluşur. İki eliyle halkalara asılan sporcu amut, yatay duruş ve salınım hareketleri yaptıktan sonra, salto ya da benzeri bir figürle yere iner. Duruşlar sırasında halkaların sallanmaması gereklidir.
4. ATLAMA MASASI
Kulplu beygirle aynı ölçülerdedir, ama yerden yüksekliği farklıdır ve kulpları yoktur. Erkek yarışmalarında uzunlamasına kullanıldığı için uzun beygir adıyla da bilinir. Aletin yakın ya da uzak ucuna ellerini koyarak havaya sıçrayan sporcu , havada kaldığı kısa süre içinde öne ve arkaya salto, takla, burgu gibi figürler yapar. Bütün bu hareketler birkaç saniyede olup bittiğinden bu üstün beceri gerektiren bir cimnastik aletidir.
5. PARALEL
Bar ya da kısaca paralel, ikişer ayak üzerinde duran, yerden 1,75 metre yükseklikte yatay durumda ve birbirine paralel iki esnek çubuktan oluşur. Yarışmacı paralel barda asılma, sallanma, takla, tek ya da çift el üzerinde amuda kalkma gibi hareketler yapar.
6. BARFİKS
Hareketleri iki ayak üzerine yere paralel durumda yerleştirilmiş, yerden 2,55 metre yükseklikte ve 2,40 metre uzunlukta esnek bir çelik çubuk üzerinde yapılır. Özel bir eldiven giyen yarışmacı, iki eliyle kavradığı barfiksin çevresinde döner.

BAYAN Cimnastikçiler ise dört çeşit alet kullanır.

OLIMPIK SIRALAMADA

1- Atlama masası
2- Kız paraleli
3- Denge
4- Yer

Bunlar;
1. ATLAMA MASASI
Boyutları erkeklerinkiyle aynıdır. Ama yüksekliği farklıdır ve uzunlamasına değil de enlemesine kullanılır. Bu yüzden yan beygir adıyla da bilinir. Atlama beygirinin boyutları erkeklerinkiyle aynıdır. Ama, yüksekliği farklıdır ve uzunlamasına değil de enlemesine kullanılır. Bu yüzden yan beygir adıyla da bilinir.
2. ASİMETRİK PARALEL (KIZ PARALELİ)
Barda olduğu gibi birbirine paralel iki çubuktan oluşur. Çubukların yüksekliği birbirinden farklıdır. Çubukların aralığı sporcunun isteğine göre değiştirilebilir. farklı yüksekliklerde oluşur hareketlerin yumuşak ve kesintisiz olmasını zorlaştırır.
3. DENGE
10 cm genişliğinde, 5 metre uzunluğunda ve yerden 110 cm yüksekliktedir. Denge hareketleri yer hareketlerindeki figürlerin hemen hemen hepsini içerir. Alete genellikle sıçrama tahtası yardımıyla ve eller kullanılarak uçtan ya da yandan çıkılır..
4. YER
Yer:12X12 Ölçülerde öne,geri,yana vb akrobatik elementler yapılır.